Tarpkultūrinis jungtinis informuotumo didinimas– In.J.Awa.Ra

“Intercultural Joint Awareness Raising – In.J.Awa.Ra” yra dvejų metų (2013-2015) EuropeAid projektas.

Projekto konsortiumas susideda iš TAMAT (vadovaujantysis partneris- Italy), CARDET (Cyprus), Association Migration, Solidarité et Echanges pour le Développement (France), EURO-training (Bulgaria), JARIT ASOCIACION CIVIL (Spain), VSI SARETAS (Lithuania). "In.J.Awa.Ra" ketina plėtoti bendrus mokymo planus tarp partnerių, kartu su jaunimo organizacijų ir jaunimo atstovais, šalių partnerių, kurie sudaro projekto tikslines grupes. Per šį bendradarbiavimą, bus sukurtas nuosavybės jausmą jauniems Europos piliečiams, kuris užtikrins projekto tvarumą. Svarbu paminėti šiuo metu, kad bendra mokymo programa bus praturtinta šalių partnerių vietos kultūrą ir praktikų ypatumais.

Bendras projekto tikslas yra informacijos ir aktyvaus Europos piliečių sąmoningumo didinimas gerinant Šiaurės ir Pietų santykių bendradarbiavimą. Be to, "In.J.Awa.Ra" turi konkretų tikslą, kuris yra sustiprinti domėjimąsi Tūkstantmečio plėtros tikslais (TPT) - www.un.org/millenniumgoals/- ir skatinti visuomenės paramą mažiausiai išsivysčiusioms šalims, remiantis Europos Sąjungos politikos ir solidarumo, žmogaus teisių ir demokratijos principais. Projekto tikslai bus įgyvendinti per vystomojo bendradarbiavimo švietimo ir informuotumo didinimo veiksmus tarp jaunų piliečių šešiose ES šalyse.