Комуникации и дейности

Разработване на онлайн платформа и комуникационни дейности

Обучение и тренинги (инициативи за повишаване на вниманието) в сътрудничество с младежки сдружения

Организация на In.J.Awa.Ra. фестивали

Резултати

Младежите чрез семинари ще разработят комуникационни и промоционални материали, те ще организират с подкрепата на партньорите и на младежките сдружения серия от обучителни събития за повишаване на информираността сред местните жители. Част от тази дейност ще бъдат фестивалите за развитие, които ще се проведат във всички страни партньори.